• Vrijdagavond geen koopavond meer tot nader bericht i.v.m. de Corona crisis.

Vrijdagavond geen koopavond meer tot nader bericht i.v.m. de Corona crisis.

Beste Klant,

 

Zoals een ieder ander houden wij het nieuws m.b.t. het coronavirus nauwlettend in de gaten.

Mede door de toch grotere omvang welke nu om zich heen grijpt zijn wij genoodzaakt ook enige maatregelen te treffen uit voorzorg.

Om uw en onze gezondheid niet onnodig in gevaar te brengen houden wij enige afstand tot elkaar.

Ook vragen wij u om zoveel mogelijk per PIN te betalen.

Wij volgen de actuele richtlijnen van het RIVM en de overheid. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers voorop. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor elkaar. Wij zullen ook nu die stap extra blijven zetten voor onze klanten. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze periode samen goed doorkomen.

 

Alexander Tweewielers


Reacties

Note: HTML is not translated!